NEJESCHLEBA, Martin. Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66803. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Luboš Kotek.
Uložit do Citace PRO