BURJETA, Michal. Válce čtyřdobých spalovacích motorů a jejich aplikace [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66819. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jozef Dlugoš.
Uložit do Citace PRO