KRIŽAN, Andrej. Energetické využití ozdobnice čínské [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6682. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslav Máša.
Uložit do Citace PRO