DUFKA, Martin. Výroba odlitků z manganových ocelí a jejich využití [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66825. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Vítězslav Pernica.

Uložit do Citace PRO