OCHODNICKÝ, Erik. Speciální plochy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66843. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Miroslav Doupovec.

Uložit do Citace PRO