STODOLA, Marek. Trojrozměrná kinematika očních pohybů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66854. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaroslav Hrdina.
Uložit do Citace PRO