KAŠPAR, Vojtěch. Porovnání výcvikových osnov pilotů letounů a bezpilotních letadel a návrh požadavků na výcvik a kvalifikace personálu organizace provozovatele [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66860. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Chlebek.
Uložit do Citace PRO