PIRUCH, Martin. Výroba a testování vodítka řetězu na jízdním kole [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66864. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO