TRENTIN, Tomáš. Prostředky rozšířené reality - rešeršní studie [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66876. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Kovář.

Uložit do Citace PRO