MACEK, Tomáš. Pásový dopravník pro recyklované kamenivo [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66877. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.
Uložit do Citace PRO