RABČAN, Jakub. Srovnání nástrojů MATLAB a Python s ohledem na využití v mechatronice [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66878. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Václav Sova.
Uložit do Citace PRO