DRÁPELA, Petr. Studium pórovitosti svaru hliníkové slitiny řady 5000 při hybridním svařování Laser-TIG [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66884. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.
Uložit do Citace PRO