HESINA, Ondřej. Návrh koncového efektoru pro průmyslový robot KUKA [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66887. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Pochylý.
Uložit do Citace PRO