HAMERSKÝ, Tomáš. Malá fotovoltaická elektrárna [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66896. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.
Uložit do Citace PRO