ADAMEC, Pavel. Pohledávky v kapitálové společnosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6690. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Anna Fedorová.
Uložit do Citace PRO