JAWORSKÁ, Petra. Konopí jako alternativní palivo [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66909. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Igor Hudák.
Uložit do Citace PRO