KRATOCHVÍL, Antonín. Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66912. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Prokop Pokorný.

Uložit do Citace PRO