SVOBODOVÁ, Miriam. Biomechanická analýza interakce kostní tkáně a dentálních implantátů s různými profily [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66913. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Marcián.
Uložit do Citace PRO