KREJČIŘÍK, Jiří. Vlastnosti alternativních paliv z biomasy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66914. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.

Uložit do Citace PRO