VALENA, Martin. Experimentální zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66925. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Radovan Galas.

Uložit do Citace PRO