ZAVŘEL, Patrik. Pásový dopravník [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66937. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Jonák.
Uložit do Citace PRO