PARA, Marcel. Diagonální ponorné vodní čerpadlo s hydrostatickým pohonem [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66946. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Nevrlý.
Uložit do Citace PRO