HARANT, Martin. Význam tahové zkoušky pro numerickou simulaci [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66964. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Řiháček.
Uložit do Citace PRO