BLECHA, Jan. Řešení mechanizmu šroubového zvedáku [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66973. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO