JELÍNEK, Josef. Návrh kola vozidla Formule Student s využitím kompozitních materiálů [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.

Uložit do Citace PRO