PŘIKRYL, Pavel. Tlakové ztráty v potrubí moderního typu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66979. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jakub Elcner.
Uložit do Citace PRO