DOSTÁLOVÁ, Jana. Návrh metodiky výběru a hodnocení dodavatelů s využitím softwarových prostředků ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66994. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.

Uložit do Citace PRO