BLAŽKOVÁ, Veronika. Využití buněčných kultur k testování cytotoxicity přírodních látek [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66997. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO