BOCKOVÁ, Markéta. Design pro kočky [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67000. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.
Uložit do Citace PRO