HLADÍK, Pavel. Posouzení výhodnosti koupě bytového domu v Řečkovicích [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67011. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Michaela Hrubanová.
Uložit do Citace PRO