ČERNOHORSKÁ, Magda. Analýza reakční doby řidiče při ovlivnění vybranými rušivými podněty [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Kateřina Bucsuházy.
Uložit do Citace PRO