KOTRLA, Tomáš. Posouzení výhodnosti koupě bytové jednotky v lokalitě Brno Kociánka a Sadová [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.
Uložit do Citace PRO