PEŠINA, Jan. Historie vývoje žáruvzdorných ocelí a superslitin [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6702. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Stanislav Pálka.
Uložit do Citace PRO