BYRTUSOVÁ, Lucie. Podnikatelský plan pro založení cateringové firmy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67026. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimíra Bayerová.

Uložit do Citace PRO