DOLEŽÁLKOVÁ, Lenka. Návrh změn motivačního programu ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67035. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO