MAREŠOVÁ, Simona. Hodnocení výkonnosti a kvality společnosti dle normy ISO [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67049. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO