HOLLÄNDEROVÁ, Petra. Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67056. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.

Uložit do Citace PRO