SEDLÁČEK, Michal. Podnikatelský záměr - výstavba provozní budovy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67069. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO