OHŘÁL, Adam. Projekt: revitalizace webových stránek vybraného podniku (se zavedením eshopu a produktového konfigurátoru) [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67087. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO