VENCLOVSKÝ, Jakub. Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve vybraném obchodním závodě [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67089. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO