KOVÁŘ, Jakub. Návrh projektu vývoje mobilní aplikace [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67102. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO