BOČEK, Vítězslav. Vlastnosti pěnokeramických filtrů potřebné pro využití v numerických simulacích [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67128. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Antonín Záděra.
Uložit do Citace PRO