KUDELA, Libor. Aerodynamický výpocet vzduchové části parního kotle [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67137. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
Uložit do Citace PRO