HOVORKA, Martin. Odvod tepla axiálně chlazených forem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67144. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.
Uložit do Citace PRO