DOHNAL, Martin. Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67150. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Lukáš Radil.
Uložit do Citace PRO