MADEJA, Jiří. Vývoj RGB kamery s vysokým rozlišením [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67157. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Kubíček.

Uložit do Citace PRO