KOLAŘÍKOVÁ, Eva. Design smoothie mixéru [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67168. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Sládek.
Uložit do Citace PRO