PIŠTĚCKÁ, Kateřina. Moderní metody vizualizace proudění [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67176. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Robert Popela.
Uložit do Citace PRO