VOTOUPAL, Adam. Zplyňovací kotle [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67180. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.

Uložit do Citace PRO