PUCHTA, Daniel. Držák plastových strun pro profesionální technologii 3D tisku FDM [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67185. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.
Uložit do Citace PRO